Arvot

Euroopan unioni kannattaa yhteistyötä ja ansojen
tasa-arvoa.

Kuva: Euroopan parlamentti

Euroopan unionin perusarvoja ovat ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltio. Nämä arvot yhdistävät jäsenvaltioita eikä unioniin voi kuulua yhtään maata, joka ei tunnusta näitä arvoja.

Euroopan unionin päätavoite on puolustaa näitä arvoja Euroopassa ja edistää rauhaa ja jäsenmaiden kansalaisten hyvinvointia. Euroopan parlamentti huolehtii omalta osaltaan, että nämä arvot toteutuvat Euroopan unionin lainsäädännössä.

Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat moniarvoisia. Ketään ei saa syrjiä, vaan ihmisten ja valtion edustajien on oltava suvaitsevaisia. Kaikkia kohtaan on toimittava oikeudenmukaisesti. Vähemmistöjen oikeuksia kunnioitetaan. Naisten ja miesten välistä tasa-arvoa edistetään. Vastuuta kannetaan yhdessä.

Euroopan unioni edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Se kehittää sosiaaliturvaa ja yrittää suojella heikoimpia. Se pyrkii ehkäisemään syrjäytymistä ja syrjintää.

Kaikki nämä perusarvot on määritelty Lissabonin sopimuksessa (2009).

Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan unionissa vahvistettiin virallisesti yhteiset kansalaisoikeudet sekä poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet.

Perusoikeuskirja kieltää sukupuoleen, rotuun ja ihonväriin perustuvan syrjinnän. Myös uskonnon tai sukupuolisen suuntauksen perusteella tapahtuva syrjintä on kielletty.

Lisäksi perusoikeuskirjassa määritellään oikeus tietosuojaan, bioetiikkaan ja hyvään hallintoon. Se velvoittaa työnantajia huolehtimaan työntekijöistään. Työntekijöillä on esimerkiksi oikeus saada tietoa asioista, neuvotella ja osallistua lakkoon.