Kansalaiset osallisina

Lissabonin perussopimuksen solmimisen jälkeen kansalaiset ovat saaneet mahdollisuuden tehdä kansalaisaloitteen. Se tarkoittaa sitä, että kansalaiset voivat tehdä ehdotuksen uudesta laista. Kansalaisaloitteen tekoon tarvitaan miljoona kansalaista, useista eri jäsenvaltioista.

Kansalaisilla on oikeus saada tietoa EU:n toiminnasta ja osallistua Euroopan unionin toimintaan. Oikeusasiamies on juuri kansalaisia varten.

Asioiden valmistelussa on kuultava erilaisia kansalaisjärjestöjä. Työmarkkinajärjestöt, uskonnolliset ja ei-uskonnolliset yhteisöt saavat tuoda oman mielipiteensä valmisteltaviin asioihin. Järjestöjä kuullaan asiantuntijoina.

Myös Euroopan unionin perusoikeuskirja varmistaa kansalaisten demokraattiset oikeudet. Perusoikeuskirja on liitetty kiinteäksi osaksi perussopimuksia. Perusoikeuksissa kielletään kaikki syrjintä ja painotetaan kansojen ja yksilöiden välistä tasa-arvoa.