Periaatteet

Euroopan unionin perusperiaatteisiin kuuluu varmistaa ihmisten, omaisuuden, palvelujen ja rahan vapaa liikkuvuus unionin alueella (”neljä vapautta”). Samalla kielletään jyrkästi kaikenlainen syrjintä.

Jäsenmaiden kansallista identiteettiä, politiikkaa ja perustuslakia kunnioitetaan. Maat tekevät yhteistyötä toistensa kanssa ilman vilppiä.

Euroopan unionin tuomioistuimen päätökset ylittävät jäsenmaiden lainsäädännön.

Demokratia on kaiken toiminnan perustana ja sitä on aina kunnioitettava.

Kaikki Euroopan unionin toiminnan periaatteet on määritelty perussopimuksissa eli Lissabonin sopimuksessa.

Euroopan unionin myöntämät oikeudet ja velvollisuudet on kirjattu perusoikeuskirjaan, joka on kiinteä osa perussopimusta.