Äänestämisen merkitys

Eurooppavaaleissa päätetään Euroopan tulevaisuudesta

Äänestämällä voit päättää, kuka
edustaa sinua Euroopan unionissa.

Kuva: Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti on vahva vallankäyttäjä. Se päättää ministerineuvoston kanssa lähes kaikista EU:n laeista ja EU:n budjetista. Ilman parlamentin ja ministerineuvoston välistä sopua Euroopan unionissa ei voida tehdä päätöksiä.

Lissabonin sopimuksen myötä parlamentin valta on kasvanut. Parlamentti sai lisää valtaa lainsäädännön alalla.

Parlamentin jäsenet edustavat sinua

Jokainen Euroopan parlamentin jäsen on vahva vallankäyttäjä.
He edustavat oman maansa kansalaisia.

Jokainen parlamentin jäsen kuuluu johonkin valiokuntaan. Valiokunnat valmistelevat erikoisalojen asioita parlamentin käsittelyä varten. Valiokuntatyössä jäsenestä tulee pätevä asiantuntija. Jokaisen lakiehdotuksen esittelee joku Euroopan parlamentin jäsen. Se on hyvin haluttu tehtävä. Siihen valitaan asiantuntevia ja yhteistyökykyisiä parlamentin jäseniä.

Ennen vaaleja ehdokkaita haastatellaan
television kyselyissä.

Kuva: Euroopan parlamentti

Äänestäjät valitsevat kaikki edustajat

Euroopan parlamentin kaikki jäsenet valitaan suorilla kansanvaaleilla.

Vain äänestämällä voit itse vaikuttaa siihen, ketä parlamenttiin valitaan.

Eurooppavaaleissa koko Suomen maa on yhtenä vaalipiirinä. Näin äänestäjä voi valita kaikista ehdokkaista mieleisensä. Ehdokkaita on noin 200 koko maassa.