Ehdokkuus

Kuka tahansa äänioikeutettu Euroopan unionin kansalainen voi ilmoittautua ehdokkaaksi Euroopan parlamentin vaaleissa. Jokainen ehdokas edustaa omaa kansaansa. Suomen kansalainen edustaa siis Suomea. Ruotsin tai muun EU-maan kansalainen voi edustaa Suomea vain, jos hänellä on äänioikeus Suomessa.

Käytännössä ehdokkaan tulee ilmoittautua jonkun olemassa olevan puolueen ehdokaslistalle. Jokainen puolue voi asettaa korkeintaan 20 ehdokasta. Toinen vaihtoehto on kerätä vähintään 2 000 kannattajaa ja muodostaa oma valitsijayhdistys. Puolueiden listalla saa olla myös sitoutumaton.

Euroopan parlamentti päättää Euroopan unionia koskevista laeista. Parlamentti tekee päätöksiä mm. työllisyyttä, kauppaa, maataloutta, turvallisuutta, ympäristöä ja liikennettä koskevista asioista. Edustaja edustaa parlamentissa omia äänestäjiään. Ehdokkaalla on hyvä olla myös asiantuntemusta parlamentin käsittelemistä asioista. Usein europarlamentaarikot ovat toimineet jo pitkään Suomen eduskunnassa ennen kuin he siirtyvät Euroopan parlamenttiin. Julkisuuden henkilöiden on joskus helpompaa tulla valituksi, koska he ovat äänestäjille jo tuttuja. Hyvällä vaalityöllä kuka tahansa voi tulla valituksi.

Parlamentissa käytetään kaikkia Euroopan unionin jäsenmaiden virallisia kieliä. Virallisissa kokouksissa edustajat saavat työskennellä omalla äidinkielellään.

Ehdokashakemus on jätettävä Helsingin vaalipiirilautakunnalle viimeistään 29.4.2014 klo 16 mennessä.

Ehdokasasettelu vahvistetaan 8.5.2014. Silloin julkistetaan, ketkä on hyväksytty Eurovaalien ehdokkaiksi.

Ehdokasasettelun julkistamisen jälkeen ehdokkaat aloittavat vaalityönsä. He kiertävät eri paikkakunnilla ja kertovat itsestään ja tavoitteistaan. Kierrosten aikana äänestäjät saavat kysellä ehdokkailta kysymysiä. Ehdokkaat esiintyvät myös television ja radion vaalikeskusteluissa ja -kyselyissä.

Ehdokkaan täytyy ilmoittaa, mistä hän on saanut rahaa vaalikampanjaansa varten. Vaalirahoitusilmoitus jätetään Valtiontalouden tarkastusvirastolle 11.8.2014 mennessä.

Vuonna 2009 Suomen vaaleissa oli 241 ehdokasta 13 eri puolueesta ja yhdestä valitsijayhdistyksestä. Euroopan parlamenttiin valittiin 13 edustajaa.
Europarlamenttivaalien tulokset kaikissa jäsenvaltioissa.

Parlamenttiin valitut edustajat aloittavat työnsä 14. heinäkuuta. Vaalikausi kestää viisi vuotta. Euroopan parlamentin jäsen ei voi olla yhtä aikaa Euroopan parlamentin ja oma maan eduskunnan tai hallituksen jäsenenä. Ensimmäisenä työnään edustajat valitsevat uuden Euroopan parlamentin puhemiehen.

Lisätietoja ehdokkaaksi asettumisesta.

Lisätietoja ehdokkaaksi asettuneelle.