Suomen suurimmat puolueet

Kansallinen Kokoomus (KOK)

Puheenjohtajana toimii Jyrki Katainen. Puolueen aate on keskusta-oikeistolainen liberaalikonservatismi. Puolue on maltillisen liberaali ja uudistusmielinen. Puolueen perusarvoja ovat: vapaus, vastuu, demokratia, tasa-arvoiset mahdollisuudet, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen. Yksilöllisyyttä ja yritteliäisyyttä korostetaan. Puolue haluaa vaalia Suomen kansallista perintöä, kieltä ja kulttuuria. Se huolehtii kansan koulutuksesta ja sivistyksestä. Erityisesti puolue haluaa edistää yrittäjyyttä ja yritysten toimintamahdollisuuksia. Puolue painottaa ihmisten ja yritysten yhteiskunnallista vastuuta. Luontoa, ympäristöä ja toisia ihmisiä tulee kunnioittaa.

Euroopan parlamentissa puolue kuuluu Euroopan Kansanpuolueeseen (EPP).

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)

Puheenjohtajana toimii Jutta Urpilainen. Puolueen aate on sosiaalidemokratia. Puolue haluaa koota kansalaiset yhteiseen toimintaan. Puolueen ihanteena on vapaa, tasa-arvoinen ja solidaarinen yhteiskunta, jossa vallitsee yhteistyö ja rauha. Halutaan puhdas ja turmeltumaton ympäristö. Puolueen perusajatus tulee sosialismista: ”sorretun puolella sortajaa vastaan, vähäosaisen puolella vahvemman valtaa vastaan”. Puolue vastustaa hallitsematonta markkinataloutta ja konservatiivisia arvoja. Se kannattaa valtioiden ja kuntien tuottamia hyvinvointipalveluja.

Euroopan parlamentissa puolue kuuluu Euroopan Sosiaalidemokraattiseen puolueeseen (S&D).

Perussuomalaiset (PS)

Puheenjohtajana toimii Timo Soini. Puolueen aate on kansallismielinen arvokonservatismi. Puolue on suomalainen kansallismielinen puolue. Puolue suhtautuu EU:hun hyvin kriittisesti. Puolueen arvot tukeutuvat konservatiivisiin kristillisiin ja sosiaalisiin arvoihin. Puolue haluaa varmistaa taloudellisen perusturvan, sivistyksen ja hyvinvoinnin. Tarkoitus on edistää suomalaista työntekoa ja yrittämistä. Arvomaailmaan kuuluu myös populismi, ”joka korostaa kansan ja eliitin välistä ristiriitaa ja väittää itse edustavansa kansaa kannatuksesta riippumatta”. Puolueeseen kuuluu kannattajia sekä äärioikeistosta että äärivasemmistosta. Puolue korostaa voimakkaasti suomalaista identiteettiä. Maahanmuuttoa halutaan reilusti vähentää. Tavoitteena on palauttaa Euroopan unionille annettu päätösvalta takaisin jäsenvaltioille.

Euroopan parlamentissa Perussuomalaisten edustaja on kuulunut Vapaa ja demokraattinen Eurooppa (EFD) -ryhmään.

Suomen Keskusta (KESK)

Puheenjohtajana toimii Juha Sipilä. Puolueen aate on keskustalainen sosiaaliliberalismi. Puolue on maltillisesti uudistusmielinen, sosiaalisia aatteita ja arvoja kannattava puolue. Keskusta tunnetaan erityisesti siitä, että se pyrkii ajamaan Suomen maatalouden asioita. Puolue pitää tärkeänä, että palvelut ja työpaikat säilyvät koko Suomessa. Puolue kannattaa ekologista, luontoarvoja kannattavaa politiikkaa. Se pyrkii rauhaan ja yhteistyöhön. Tasa-arvo on tärkeää. Sivistyksen ja kulttuurin avulla puolue pyrkii edistämään ihmisyyttä ja vastuullista vapautta. Yhteiskunnan tulee olla eheä ja yrittäjyyttä tukeva. Puolue haluaisi helpottaa yritysten mahdollisuuksia työllistää ihmisiä helpommin. Noin puolet puolueen kannattajista vastustaa EU:ta.

Puolue kuuluu Euroopan parlamentissa Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmään (ALDE).

Vasemmistoliitto (VAS)

Puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki. Puolueen aate on vasemmistolainen ekososialismi. Puolue kannattaa puhtaasti sosiaalisia arvoja. Vasemmistoliiton perusarvoja ovat tasa-arvo, demokratia, vapaus ja kestävä kehitys. Puolue yhdistää liberalismin ja sosialismin. Feministinen ajattelu ja ympäristötietoisuus ovat tärkeitä. Puolue tavoittelee oikeudenmukaista maailmantaloutta ja demokratiaa. Suomen hyvinvointivaltiota tulee kehittää, kapitalismia rajoittaa. Työelämän ehtoja ei saa huonontaa. Lyhyillä työsuhteilla ei saa keinotella. Ammattiyhdistysliikkeellä tulee olla vahva asema. Kaikilla tulee olla oikeus työhön ja toimeentuloon. Sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen tai uskonto eivät saa johtaa syrjintään. Maahanmuuttoa tulee kannustaa. Maahanmuuttajille pitää antaa tasa-arvoiset oikeudet Suomessa. Puolue ei kannata sosialismista totalitarismia. Puolueen kannattajat suhtautuvat EU:hun melko kielteisesti. Euroopan unionin integraatiossa tulisi huomioida enemmän sosiaaliset kysymykset. Yhdentymistä ei saisi tehdä vain talouden ehdoilla.

Puolue ei saanut edustajia Euroopan parlamenttiin vaalikaudella 2009–2014.

Vihreä liitto (VIHR)

Puheenjohtajana toimii Ville Niinistö. Puolueen aate on vihreä sosiaaliliberalismi. Puolue pitää ensisijaisesti huolta ympäristön suojelusta sekä eläinten oikeuksista. Puolue on vahvan uudistusmielinen: ”vihreät eivät ole vasemmalla eivätkä oikealla vaan edellä”. Puolue kritisoi sekä sosialismia että markkinataloutta sanomalla, ettei kumpikaan talousjärjestelmä ota huomioon ympäristöä ja kehitysmaita. Puolueen mukaan tulisi enemmän huolehtia tulevista sukupolvista ja henkisistä arvoista. Raha ei saa ratkaista kaikkea. Puolue kannattaa feminismiä ja monikulttuurisuutta. Suurin osa puolueen kannattajista kannattaa samaa sukupuolta olevien avioliittoja ja adoptio-oikeutta. Puolet kannattajista vastustaa asevelvollisuutta.

Euroopan parlamentissa puolue kuuluu Euroopan vihreään puolueeseen (Greens/EFA).

Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP)

Puheenjohtajana toimii Carl Haglund. Puolueen aate on keskustalainen arvoliberalismi, ruotsinkielisyys. Puolue on tasa-arvoa kannattava uudistusmielinen puolue. Puolue edustaa erityisesti Suomen ruotsinkielistä vähemmistöä. Se pyrkii edistämään ja ylläpitämään ruotsinkielisiä palveluja. Puolue kannattaa kaksikielisyyttä. Vähitellen puolue on laajentunut ajamaan myös muiden vähemmistöjen asioita. Puolue on porvarillinen, mutta sen sisältä löytyy liberaali, konservatiivinen ja agraarinen siipi. Pienestä koostansa huolimatta puolue on miltei aina ollut Suomen hallituksessa. Puolue kannattaa seksuaalivähemmistöjen oikeuksia, myös homo-ja lespoparien täyttä adoptio-oikeutta. Puolue kannattaa talousrikollisuuden torjuntaa, mutta vastustaa poliisin tiedonsaantioikeuksien laajentamista. Puolue kannattaa Euroopan unionia.

Euroopan parlamentissa puolue kuuluu Euroopan liberaalidemokraattisen liiton ryhmään (ALDE).

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Puheenjohtajana toimii Päivi Räsänen. Puolueen aate on keskusta-oikeistolainen arvokonservatismi. Puolue sijoittuu aatteellisesti Keskustan ja Kokoomuksen välimaastoon. Puolueen ensisijainen tavoite on huolehtia kristillisten arvojen huomioimisesta päätöksenteossa. Puolue pitää yllä yleistä arvokeskustelua ja huolehtii yhteiskunnan moraalista. Puolue huolehtii yhteiskunnallisista asioista ja puolustaa heikoimpia. Se kannattaa ekologista ja sosiaalista markkinataloutta. Yhteiskunnassa tulee olla yksityisiä yrityksiä, osuuskuntia ja valtion yrityksiä. Kaikkien on toimittava reilusti ja solidaarisesti. Kaikille ihmisille tulee turvata perustoimeentulo. Ihmisiä on aktivoitava ottamaan vastuuta omasta elämästään. Politiikan perustana on kristinusko. Kaikista ihmisistä tulee pitää huolta. Kaikkia on kunnioitettava. Perhe on yhteiskunnan tärkeä ydin. Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Puolue vastustaa homojen ja lesbojen parisuhteen rekisteröintiä. Elämää tulee kunnioittaa. Abortti tulisi sallia vain, jos raskaana olevan naisen henki on vaarassa. Vapauteen liittyy aina vastuu.

Euroopan parlamentissa puolue on tarkkailijana Euroopan kansanpuolueessa (EPP).

Eduskunnan ulkopuolella toimii myös muita rekisteröityjä puolueita, jotka saavat asettaa ehdokkaita Eurooppavaaleihin:

Itsenäisyyspuolue (IPU), Köyhien asialla (KA), Muutos 2011 (M11), Piraattipuolue (PIR), Suomen Kommunistinen Puolue (SKP), Suomen työväenpuolue (STP), Vapauspuolue – Suomen tulevaisuus (VP).