Euroopan parlamentin Budjetti

Kuva: Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti tarkistaa ja hyväksyy Euroopan unionin budjetin eli talousarvion. Parlamentin oma budjetti on noin 1 prosenttia EU:n koko talousarviosta. Sillä rahoitetaan koko parlamentin toiminta. Vuonna 2012 budjetti oli noin 1,781 miljardia euroa. Parlamentin budjetti muodostaa noin yhden viidesosan (1/5) kaikista EU:n hallintokustannuksista.

Parlamentin hallintokustannukset

37 prosenttia parlamentin talousarviosta menee työntekijöiden palkkoihin. Pelkässä pääsihteeristössä on 6 000 virkamiestä. Budjetista katetaan myös tulkkaus, käännökset ja henkilöstön matkakulut.

Käännöskustannukset ovat merkittävä osa parlamentin hallintokuluista. Parlamentti on Euroopan unionin tärkein demokraattinen toimielin. Se säätää kaikkia jäsenmaita sitovia lakeja. Koska parlamentin jäsenet tulevat monista erikielisistä maista, on oltava varma, että he ymmärtävät kaikki keskustelut ja tekstit oikein. Siksi Euroopan unionissa työskentelee paljon tulkkeja ja kääntäjiä. Tulkkaus- ja käännöspalveluja myös ostetaan.

Virallisia kieliä on 23. Tarvittaessa käytetään myös muita alueellisia kieliä. Edustajat saavat hoitaa asioita haluamallaan virallisella kielellä. Näin varmistetaan, että kaikki edustajat voivat työskennellä parlamentissa tasa-arvoisesti. Vuosittain Euroopan unionia varten käännetään yli miljoona sivua asiakirjoja. Käännös- ja tulkauskomitea vastaa kaikkien Euroopan unionin toimielinten kielipalveluista.

Muut kustannukset

Euroopan parlamentin budjetti. Osuudet vuoden 2012 mukaan.

Noin 24 prosenttia budjetista kuluu parlamentaarikkojen kuluihin. Jäsenmaiden edustajia on kaikista 27 jäsenmaasta. Budjetista maksetaan heidän palkat, matkakulut, toimistokulut ja henkilökohtainen avustaja.

Parlamentin rakennusten ylläpitoon on varattu noin 11 prosenttia. Summa pitää sisällään kiinteistöjen huollon, ostot, korjaustyöt ja vuokrat. Kiinteistöjä on Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa. Kaikissa 27 maassa on myös parlamentin tiedotustoimistot.

23 prosenttia kuluu viestintään. Viestintä sisältää myös IT- ja televiestinnän.

Poliittisten ryhmien toimintaan on varattu 5 prosenttia.

Budjetin laatiminen

Euroopan parlamentin budjettimenettely alkaa helmikuussa. Pääsihteeri antaa ehdotuksen seuraavan vuoden tärkeimmistä tavoitteista ja tarvittavista resursseista. Parlamentin puhemiehistö hyväksyy alustavan ennakkoarvioesityksen tuloista ja menoista. Esitys toimitetaan budjettivaliokunnalle.

Budjettiesittelijäksi valittu valiokunnan jäsen valmistelee mietinnön. Mietintö sisältää parlamentin työn painopisteet ja ehdottaa rahamääristä. Valiokunta äänestää mietinnöstä. Kun valiokunta on hyväksynyt mietinnön, se menee parlamentin käsiteltäväksi. Parlamentin täysistunto arvioi budjettiesityksen toukokuussa. Hyväksytty ennakkoarvio liitetään EU:n talousarvioesitykseen.

Parlamentti tarkistaa EU:n talousarvioesityksen täysistunnossaan syksyllä. EU:n talousarvio hyväksytään viimeistään joulukuussa. Talousarvio astuu voimaan heti seuraavan vuoden alusta.