Euroopan parlamentin istunnot

Täysistunto

Euroopan parlamentti kokoontuu kerran kuukaudessa täysistuntoon Strasbourgissa, Ranskassa. Täysistunto kestää neljä päivää. Täysistuntopäivät ovat maanantaista torstaihin. Täysistuntoon osallistuu kaikkien jäsenmaiden edustajat. Täysistunnossa äänestetään päätöksistä.

Euroopan parlamentin täysistunnot pidetään Ranskan Strasbourgissa. Kuva: Euroopan parlamentti

Täysistunto tarkastelee valiokuntien tekemiä mietintöjä ja päätöslauselman ehdotuksia. Istunnon esityslista kertoo, äänestetäänkö päätöksestä suullisten kysymysten jälkeen. Äänestämällä varmistetaan demokratian toteutuminen Euroopan unionin päätöksenteossa. Täysistunnot äänestävät uusista lakiehdotuksista.

Kaikki täysistunnossa pidetyt puheenvuorot kirjataan ja julkaistaan sanatarkasti alkuperäisellä kielellä.

Kuva: Euroopan parlamentti

Ylimääräiset istunnot

Joka kuukautisen pitkän täysistunnon lisäksi Euroopan parlamentti pitää paljon ylimääräisiä istuntoja. Ylimääräiset istunnot pidetään Brysselissä, Belgiassa. Näitä mini-istuntoja on vähintään kuusi kertaa vuodessa. Ylimääräiset mini-istunnot kestävät kaksi päivää. Myös valiokuntien työskentely ja kaikki kuulemistilaisuudet tapahtuvat Brysselissä.

Euroopan parlamentin ylimääräiset istunnot pidetään Belgiassa, Brysselissä. Kuva: Euroopan parlamentti

Valiokunnat kokoontuvat vähintään kerran kuukaudessa. Kokousaika kestää 1-2 viikkoa kuukaudessa. Kokouksissa valiokunnat keskustelevat ja äänestävät lakiehdotusten luonnoksista. He keskustelevat paljon asiantuntijoiden kanssa. Valiokuntien puheenjohtajat kokoontuvat välillä yhteen ja varmistavat, että yhteistyö valiokuntien välillä toimii. Valiokuntien istunnot ovat avoimia ja niitä saa mennä kuuntelemaan.

Valiokuntien tekemät lausunnot ja ehdotukset käydään läpi Euroopan parlamentin yhteisessä istunnossa.