Suomen edustajat parlamentissa

Jokaisen jäsenmaan kansalaiset saavat valita omat edustajansa Euroopan parlamenttiin. Edustajat valitaan suorilla kansanvaaleilla viideksi vuodeksi. Kuka tahansa Euroopan unionin kansalainen voi asettua ehdokkaaksi Euroopan parlamentin vaaleissa.

Euroopan parlamentin kansanedustajia kutsutaan usein nimellä MEP. Nimi tulee englanninkielisestä lyhenteestä ”Member of the European Parliament”.