Kokoonpano

Puhemies

Euroopan parlamentin puhemies on parlamentin johtaja. Puhemies edustaa parlamenttia neuvotteluissa. Parlamentti valitsee puhemiehen salaisessa äänestyksessä.

Puhemiehistö

Puhemiehistö koostuu Euroopan parlamentin puhemiehestä, 14 varapuhemiehestä ja tarkkailijoina toimivista kuudesta kvestorista eli neuvoa antavista jäsenistä. Puhemiehistö hyväksyy Euroopan parlamentin talousarvion. He ratkaisevat myös hallintoon liittyvät kysymykset.

Puheenjohtajakokous

Puheenjohtajakokouksessa Euroopan parlamentin puhemies tapaa poliittisten ryhmien puheenjohtajat. Kokouksessa päätetään parlamentin työjärjestyksestä, aikatauluista ja esityslistoista. Kokous päättää myös valiokuntien ja valtuuskuntien jäsenistä.

Valiokunnat

Valiokunnat valmistelevat täysistunnoissa käsiteltäviä asioita. Valiokuntien jäsenet ovat europarlamentaarikkoja. Valiokunnat ovat erikoistuneet tietyn alan asioihin. Valiokunnissa on edustajia samassa suhteessa kuin täysistunnossakin.

Valtuuskunnat

Valtuuskunnat vastaavat Euroopan parlamentin kansainvälisistä yhteyksistä. Niiden tehtävä on ylläpitää ja kehittää suhteita Euroopan unionin kumppaneihin. Samalla ne pyrkivät edistämään EU:n arvojen kunnioittamista myös muissa maissa.

Täysistunto

Euroopan parlamentin täysistunto on kokous, jossa tehdään lopulliset päätökset. Täysistunnossa parlamentin jäsenet äänestävät lakiesityksistä.

Poliittiset ryhmät

Euroopan parlamentin edustajat jakaantuvat poliittisiin ryhmiin poliittisten katsantokantojen mukaan. Poliittiset ryhmät pyrkivät ajamaan niille tärkeitä asioita Euroopan unionissa.

Pääsihteeri

Pääsihteeri on Euroopan parlamentin korkein virkamies. Hän johtaa pääsihteeristöä. Pääsihteeristö muodostuu eri alojen pääosastoista. Pääsihteeri vastaa parlamentin hallinnosta. Puhemiehistö nimittää pääsihteerin tehtäviinsä.

Pääsihteeristö

Euroopan parlamentin puhemiehistö määrää pääsihteeristön kokoonpanon. Pääsihteeristö koordinoi lainsäädäntötyötä. Se järjestää kaikki istunnot ja kokoukset. Pääsihteeristö tarjoaa asiantuntija-apua parlamentin elimille ja jäsenille.