Euroopan parlamentin puhemies

Euroopan unionin puhemies 2012-2014.
Martin Schultz, Saksa

Kuva: Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentin puhemies johtaa Euroopan parlamenttia. Puhemies edustaa parlamenttia erilaisissa neuvotteluissa.

Puhemiehen apuna on neljätoista varapuhemiestä. Heidän avullaan puhemies ohjaa kaikkia Euroopan parlamentin ja sen elinten toimintoja. Puhemies johtaa täysistunnossa käytäviä keskusteluja. Strasbourgissa pidetään joka vuosi kaksitoista täysistuntojaksoa. Brysselissä pidetään kuusi ylimääräistä istuntojaksoa.

Puhemies edustaa parlamenttia Euroopan unionissa ja kansainvälisellä tasolla. Puhemies voi sanoa mielipiteensä suurista kansainvälisistä asioista ja ehdottaa suosituksia, jotka lujittavat Euroopan unionin asemaa. Jokaisen Eurooppa-neuvoston kokouksen alussa puhemies kertoo Euroopan parlamentin kannan. Hän ilmaisee myös parlamentin huolet erityisistä aiheista ja esityslistan kohdista.

Kun Euroopan parlamentti on hyväksynyt Euroopan unionin talousarvion, puhemies allekirjoittaa sen. Parlamentin puhemies allekirjoittaa neuvoston puheenjohtajan kanssa kaikki yhteisesti hyväksytyt säädökset.

Puhemiehen toimikausi kestää kaksi ja puoli vuotta. Kausi voidaan uusia kerran. Puhemies valitaan parlamentin salaisessa äänestyksessä.