Parlamentin tehtävät

Parlamentti laatii Euroopan unionin lait yhdessä ministerineuvoston kanssa. Parlamentti myös hyväksyy unionin talousarvion. Parlamentti valvoo komission ja EU:n toimielimien toimintaa. Se hyväksyy komission puheenjohtajan nimityksen ja voi erottaa koko komission. Parlamentin tehtävä on huolehtia siitä, että EU:n toimielimet toimivat aina demokraattisesti.

Euroopan parlamentin istunto Brysselissä.

Kuva: Euroopan parlamentti.

Päätökset yhteistyönä

Parlamentti tekee tiiviisti yhteistyötä Euroopan unionin neuvoston eli ministerineuvoston kanssa. Se keskustelee lainsäädäntöaloitteista ja talousarviosta. Monet päätökset tehdään yhdessä. Tärkeät päätökset tarvitsevat aina parlamentin hyväksynnän. Siksi on erittäin tärkeää, että jokaisella maalla on omat edustajansa parlamentissa.

Parlamentti antaa myös lausunnon kysymyksistä, joista valtioiden päämiehet keskustelevat Eurooppa-neuvoston huippukokouksissa.

Talousarvio

Kuva: Eurooppatiedotus.

Euroopan unioni saa varat toimintaansa pääasiassa jäsenmaiden maksamista jäsenmaksuista. Suuret jäsenmaat maksavat enemmän kuin pienet jäsenmaat. Euroopan komissio valmistelee alustavan talousarvion eli budjetin. Sen jälkeen Euroopan parlamentti ja ministerineuvosto käsittelevät talousarvion ja tekevät tarvittavat korjaukset. Talousarvio hyväksytään vasta, kun parlamentti on siihen tyytyväinen.