Euroopan parlamentin valiokunnat

Kuvat: Euroopan parlamnetti

Euroopan parlamentin täysistuntoja ennen asiat valmistellaan valiokunnissa. Valiokunnat muodostuvat parlamentin jäsenistä. Ne ovat pienempiä työryhmiä, jotka ovat erikoistuneet eri alojen asioihin. Pysyviä valiokuntia on 20 kappaletta. Lisäksi voidaan perustaa alivaliokuntia, tutkintavaliokuntia, erityisvaliokuntia ja väliaikaisia valiokuntia.

Valiokunnat laativat mietintöjä. Mietinnöstä äänestetään koko parlamentin täysistunnossa.

Valiokunnat ja niiden lyhenteet: