Valvontavalta

Euroopan parlamentti edustaa Euroopan unionissa kansalaisia. Sillä on suuri valta Euroopan unionissa. Euroopan parlamentti on Euroopan unionin neuvoston kanssa toinen lakia säätävä elin.

Euroopan parlamentti valvoo muiden toimielimien toimintaa. Se varmistaa, että Euroopan unionin budjettivaroja käytetään oikein.

Eurooppa-neuvosto

Euroopan parlamentin puhemies kertoo aina Eurooppa-neuvoston kokouksen aluksi parlamentin mielipiteen asioista. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja toimittaa parlamentille raportin valtionjohtajien huippukokouksen tuloksista.

Eurooppa-neuvostossa valtioiden päämiehet määrittelevät unionin yleiset poliittiset tavoitteet.

Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin neuvoston eli ministerineuvoston puheenjohtajuus vaihtuu puolen vuoden välein. Puheenjohtajavaltion ohjelmasta keskustellaan parlamentin täysistunnossa. Neuvosto muodostuu jäsenvaltioiden ministereistä.

Parlamentin jäsenet voivat esittää ministerineuvostolle kysymyksiä ja pyytää aloitteita. Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja eli ulkoasiainministeri osallistuu parlamentin täysistuntoihin, joissa käsitellään ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. EU:n ulkoministeri raportoi Euroopan parlamentille kaksi kertaa vuodessa ulkoasioiden neuvoston politiikasta ja sen talousvaikutuksista.

Euroopan komissio

Euroopan parlamentti hyväksyy Euroopan komission. Sillä on myös valta erottaa komissio. Parlamentti haastattelee komissaariehdokkaat, joita jäsenvaltiot ehdottavat. Euroopan parlamentti valitsee komission puheenjohtajan.

Parlamentti valvoo komission työtä. Komissio toimittaa parlamentille säännöllisesti raportteja toiminnastaan. Parlamentti tarkistaa komission vuosikertomuksen ja talousarvion. Kerran vuodessa komission puheenjohtaja antaa parlamentin täysistunnossa selvityksen unionin tilasta.

Parlamentti pyytää komissiolta uusia toiminta-aloitteita ja tekee komissiolle kysymyksiä. Komissio panee toimeen parlamentin tekemät päätökset.

Tuomioistuin

Jos komissio tai neuvosto on toiminut unionin toimintaperiaatteiden vastaisesti, parlamentti voi haastaa ne oikeuteen.

Parlamentti ja ministerineuvosto voivat pyytää Euroopan unionin tuomioistuinta muodostamaan uusia erityistuomioistuimia. Esimerkiksi vuonna 2005 perustettiin EU:n virkamiestuomioistuin ratkaisemaan virkamiesten välisiä kiistoja.

Euroopan keskuspankki

Eurooppa-neuvoston täytyy kysyä parlamentin mielipidettä ennen kuin se voi nimittää Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtajan. Myös varapääjohtajan ja johtokunnan jäsenten valinnassa on kysyttävä parlamentin mielipidettä.

EKP:n pääjohtaja esittelee pankin vuosikertomuksen parlamentille. Hän osallistuu myös rahapoliittiseen keskusteluun talous- ja raha-asioiden valiokunnan kanssa.

Tilintarkastustuomioistuin

Ministerineuvoston tulee kysyä parlamentin mielipidettä ennen kuin se nimittää tilintarkastustuomioistuimen jäsenet.

Tilintarkastustuomioistuin antaa parlamentille ja neuvostolle vuosikertomuksen ja talousarvion. Tämän kertomuksen perusteella Euroopan parlamentti arvioi komission budjetin käyttöä.