Sisämarkkinat

Yksi Euroopan unionin suurimmista saavutuksista on sisämarkkinoiden luominen. Sisämarkkinat tarkoittaa, että Euroopan unionin sisällä käytävällä kaupalla ei ole rajoituksia. Rajoilla ei ole tullia. Yritykset voivat vapaasti käydä kauppaa keskenään. Kilpailu on vapaata.

Kuva: Euroopan parlamentti

Tullimaksut ovat vain yksi kaupan rajoituksista. Eniten vientiä haittaavat maiden erilaiset tekniset vaatimukset, terveysmääräykset, turvallisuusstandardit ja erilaiset kansalliset säännöt ja lisenssit. Euroopan unioni on pystynyt poistamaan myös näitä esteitä. Yhteisellä lainsäädännöllä ja direktiiveillä on voitu luoda tuotteille yhtenäiset standardit ja vaatimukset. Näin maiden välisen kaupan ongelmat on voitu ratkaista.

Viimeisimpiä suuria uudistuksia on ollut yhteinen pankkialue, jossa kaikkien maiden tilinumerot ovat samanlaisia (IBAN-numerot). Tämä on helpottanut tuotteiden ostamista Euroopasta, kun laskut voi maksaa tilille yhtä helposti kuin kotimaassa.

Sisämarkkinoihin kuuluu myös ihmisten vapaa liikkuminen Euroopan unionin alueella. Rajatarkastuksia tehdään vain satunnaisesti. Ihmiset saavat vapaasti lomailla ja mennä töihin toiseen EU-maahan.

Kuva: Euroopan parlamentti

Tiettyjen lupaa vaativien ammattien harjoittamista on helpotettu niin, että toisessa EU-maassa saatu tutkintotodistus ja ammattipätevyys kelpaavat myös muissa EU-maissa.

Sisämarkkinat ovat alentaneet mm. puhelujen ja lentolippujen hintoja. Samalla se on myös lisännyt kilpailua, kun julkisissa hankinnoissa samoista töistä saavat kilpailla kaikki EU:n alueella toimivat yritykset. Kilpailusta huolimatta laajemmat markkinat tarjoavat yrityksille huomattavaa etua.

Yhteisen valuutan ansiosta hintavertailu on helppoa. Samalla pyritään estämään epäoikeudenmukainen hinnoittelu. Kaikkea vapaata kilpailua vääristäviä seikkoja valvotaan ja väärin toimineita sakotetaan. Kuluttajansuoja on korkea kaikissa Euroopan unionin maissa. Kuluttajia ei saa huiputtaa. Tuotteiden on oltava turvallisia.