Lissabonin sopimus

Lissabonin sopimus on uusin Euroopan unionin perussopimus. Se astui voimaan 1.12.2009. Uuden sopimuksen tavoitteena oli yksinkertaistaa ja selkeyttää unionin päätöksentekoa. Sopimus täydentää aikaisempia perussopimuksia.

Sopimuksella muutettiin unionin toimielinten rooleja, tehtäviä ja kokoonpanoja vastaamaan laajentuneen unionin tarpeita. Se siis vastaa kysymykseen: ”Kuka tekee EU:ssa mitä ja milloin?”

Lissabonin sopimuksessa on tehty myös tärkeitä hallinnollisia ja periaatteellisia uudistuksia. Esimerkiksi perusoikeuskirjasta tuli perussopimuksen kiinteä osa. Se määrittelee Euroopan unionin arvot, tavoitteet ja periaatteet.