Euroopan unionin organisaatio

Euroopan parlamentti edustaa kansalaisia Euroopan unionissa. Jokaisella jäsenmaalla on edustajia Euroopan parlamentissa. Eurooppa-neuvosto päättää yleisestä poliittisesta linjasta, jonka mukaan EU toimii. Euroopan Komissio tekee lakiesityksiä ja laatii ehdotuksen EU:n budjetiksi. Lopulliset päätökset parlamentti tekee yhdessä ministerineuvoston kanssa.