Euroopan komissio

José Manuel Barroso
Kuva: Euroopan parlamentti

Suomen komissaari Olli Rehn.

Kuva: Eurooppatiedotus

Euroopan komission jäseniä kutsutaan komissaareiksi. He ovat oman maansa nimittämiä virkamiehiä. Jokaisella Euroopan unionin maalla on oma komissaarinsa. Komission jäsenet valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Jokainen komissaari vastaa jostakin tietystä EU-politiikan alasta. Komission puheenjohtaja päättää ja jakaa komissaarien tehtävät. Puheenjohtajan nimittää Eurooppa-neuvosto.

Euroopan komission puheenjohtajana 2004–2014 toimii José Manuel Barroso (Portugal).

Euroopan komission tulee huolehtia kaikkien Euroopan unionin jäsenmaiden eduista. Jäsenvaltiot eivät voi antaa käskyjä komissiolle.

Komissio tekee lakiesityksiä ja laatii ehdotuksen EU:n budjetiksi. Komissio myös toteuttaa ministerineuvoston tekemät päätökset.

Komissio on vastuussa työstään Euroopan parlamentille. Jos parlamentti ei ole tyytyväinen komission työhön ja antaa epäluottamuslauseen, kaikkien komission jäsenten on erottava.

José Manuel Barroson komission jäsenet 9.1.2009. Puheenjohtaja José Barroso eturivissä keskellä. Kuva: Euroopan parlamentti