Euroopan tuomioistuin

Euroopan unionin tuomioistuin varmistaa, että Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden lait ovat unionin perustamissopimuksen mukaisia. Tuomioistuin ratkaisee, ovatko jäsenvaltioiden lait EU:n asetusten ja direktiivien mukaisia. Tämä Euroopan unionin korkein oikeus ratkaisee myös EU-maiden ja EU:n toimielinten välisiä riitoja.

Euroopan unionin tuomioistuin Luxemburgissa. Kuva: Eurooppatiedotus.

EU:n kansalaiset, yritykset ja muut organisaatiot voivat kääntyä Euroopan tuomioistuimen puoleen, jos joku EU-toimielin on rikkonut heidän oikeuksiaan.