Komiteat

Euroopan komission, parlamentin ja ministerineuvoston lisäksi on erilaisia komiteoita eli lautakuntia. Komiteoiden tarkoitus on antaa lausuntoja suuremmille toimielimille.

Euroopan unionin suurimmat komiteat:

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ratkaisee Euroopan unionin sisämarkkinoihin liittyviä talouskysymyksiä. Työnantajat, työntekijät, ammattiliitot ja muut etujärjestöt voivat ilmaista komitean kautta mielipiteensä EU:n lakialoitteista.

Alueiden komitea

Kuva: Eurooppatiedotus

Alueiden komitea esittää paikallisia ja alueellisia näkökulmia EU:n lainsäädännöstä. Mitään paikalliseen tai alueelliseen hallintoon vaikuttavia päätöksiä ei saa tehdä ilman Alueiden komitean kuulemista.

Näissä komiteoissa on edustajia kaikista Euroopan unionin jäsenmaasta. Jokaisessa komiteassa on 344 jäsentä sekä heidän varajäsenensä.

Euroopan unionin virastot

Euroopan unionilla on lukuisia virastoja. Eri EU-maissa sijaitsee yhteensä yli 30 virastoa. Virastojen tehtävänä on varmistaa, että Euroopan unionin päätökset ja asetukset toteutuvat eri toimialoilla. Lisäksi Brysselissä ja Luxemburgissa on toimeenpanovirastoja, jotka vastaavat hallinnollisista tehtävistä.

Suomessa sijaitsee Euroopan kemikaalivirasto.