Euroopan unionin neuvosto

Suomen Eurooppaministeri
(2007-2011) Astrid Thors
allekirjoittaa sopimusta.

Kuva: Euroopan parlamentti

Euroopan unionin neuvostoa kutsutaan ministerineuvostoksi. Se on tavallaan Euroopan hallitus. Ministerineuvostoon kuuluu kaikki 27 jäsenvaltion ministerit. Kokouksiin osallistuu aina sen alan ministeri, minkä alan asioita käsitellään. Jos siis käsitellään ulkopolitiikkaa, läsnä ovat ulkoministerit. Kun käsitellään maataloutta, läsnä ovat maatalousministerit.

Neuvosto edustaa jäsenvaltioita. Se antaa asetuksia, direktiivejä ja päätöksiä. Neuvosto säätää lakeja yhdessä Euroopan parlamentin kanssa.

Neuvosto päättää yhdessä Euroopan parlamentin kanssa EU:n budjetista eli laatii talousarvion. Neuvosto vahvistaa kansainväliset sopimukset, jotka komissio on etukäteen neuvotellut.

Jokainen jäsenvaltio on vuorollaan kuusi kuukautta neuvoston puheenjohtajana.

Euroopan unionin neuvoston päärakennus Brysselissä. Ministerineuvoston kokous. Kuvat: Europa.eu ja Eurooppatiedotus