Euroopan unionin toimintaperiaatteet

Euroopan unioni (EU) antaa määräyksiä, joilla se ohjaa ja säätelee jäsenmaidensa lainsäädäntöä. Määräyksiä on neljänlaisia: asetus, direktiivi, päätös ja suositus. EU:n asetukset, direktiivit ja päätökset ovat vahvempia kuin jäsenmaan omat päätökset ja lait. Jokaisen jäsenmaan on pakko noudattaa niitä.

Asetus

Vahvin määräys on asetus. Se tulee voimaan sellaisenaan jokaisessa jäsenmaassa.

Direktiivi

Kuva: Euroopan parlamentin
Suomen tiedotustoimisto

Direktiivi on ohje, jonka mukaan jokaisen jäsenmaan on laadittava omat lakinsa. Direktiivit ohjaavat siis maiden sisäistä lainsäädäntöä. Jokainen valtio saa valita itse miten se toteuttaa direktiivin määräykset. Direktiiveillä pyritään varmistamaan tuotteiden samanlainen laatu ja turvallisuus kaikissa EU-maissa.

EU:n direktiivit vaikuttavat monin tavoin eurooppalaisten elämään.
Erityisen paljon EU on muuttanut maanviljelijöiden elämää.

EU maksaa maanviljelijöille erilaisia tukia ja siksi se myös valvoo tarkasti, miten tiloilla toimitaan.

Päätös

Päätöksellä täydennetään asetuksia ja direktiivejä. Usein päätökset koskevat vain yhtä tai muutamaa jäsenmaata.

Suositus

Suositus on lievin määräys. Sitä jäsenmaiden ei ole pakko noudattaa. Vapaaehtoisten suositusten tarkoitus on ohjata maiden toimintaa vähitellen samanlaiseen suuntaan.