Tulevaisuuden haasteita

Euroopan tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Epävakaa talous ja rahoituskriisi ovat valtavia haasteita koko Euroopassa. EU:n tehtävä talouskriisien ratkaisemisessa on merkittävä.

Ilmastonmuutos, ikääntyvä väestö, työttömyys, maahanmuutto ja maailman turvallisuus ovat asioita, joihin EU:n piirissä on löydettävä ratkaisuja.

EU:n laajentuminen on yhä ajankohtaista, vaikka valtaosa Euroopan maista on jo EU:n jäseniä. Kesällä 2013 Euroopan unioniin liittyy Kroatia. Myös Turkki on kiinnostunut EU-jäsenyydestä. Uudet jäsenmaat tuovat haasteita yhteistyölle.Ilmastonmuutos, ikääntyvä väestö, työttömyys, maahanmuutto ja maailman turvallisuus ovat asioita, joihin EU:n piirissä on löydettävä ratkaisuja.

Euroopan unionin kehittäminen on vaativa tehtävä. Euroopan suurimmilla mailla on kehityksessä erityisen suuri vastuu.

Kuvassa puhuu Saksan johtaja, liittokansleri Angela Merkel. Kuvat: Euroopan parlamentti

Edes vanhojen jäsenmaiden jäsenyys ei ole itsestään selvyys. Lissabonin sopimus antoi jäsenmaille oikeuden erota EU:sta. Kreikan talouskriisi on ajanut maan niin tiukalle, että sen eroamista Euroopan valuutta-alueesta on ennustettu jo pitkään. Euroopan keskuspankki pyrkii pitämään valuutan vakaana. Unionin jäsenmaiden antama apu on auttanut Kreikkaa selviämään pahimman yli. Silti myös Englannissa on välillä puhuttu Euroopan unionista eroamisesta. Päätöksenteossa on aina huomioitava kaikkien jäsenmaiden tarpeet.

Tavallisten ihmisten on usein vaikea ymmärtää Euroopan unionia ja sen toimintaa. EU:n on löydettävä ratkaisut siihen, miten se voi entistä paremmin tavoittaa Euroopan maiden kansalaiset ja ottaa huomioon heidän odotuksensa ja tarpeensa.

Lomautukset, irtisanomiset ja työpaikkojen siirtyminen halvan työvoiman maihin koskettavat kansalaisten arkea. EU:lta odotetaan ratkaisua yritysten talousongelmiin ja työttömyyteen. Myös työehtoihin ja työoloihin kaivataan yhtenäisiä, koko Euroopan ja maailman laajuisia sopimuksia. Maailman kauppajärjestö WTO:n jäsenenä Euroopan unioni pystyy vaikuttamaan asioihin myös maailmanlaajuisesti.Tavallisten ihmisten on usein vaikea ymmärtää Euroopan unionia ja sen toimintaa. EU:n on löydettävä ratkaisut siihen, miten se voi entistä paremmin tavoittaa Euroopan maiden kansalaiset ja ottaa huomioon heidän odotuksensa ja tarpeensa.

EU:n tavoitteena on tehdä hallinnosta yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa. Samalla se haluaa tuoda unionin lähemmäksi tavallisia ihmisiä.

Lissabonin sopimuksen solmiminen on auttanut unionin hallinnon uudistamisessa. Nyt EU on paljon demokraattisempi. Jäsenmaiden vaikutusmahdollisuudet ovat paremmat. Kansalaiset pääsevät vaikuttamaan päätöksentekoon.

Maailma muuttuu koko ajan. EU:n on muututtava sen myötä ja pystyttävä vastaamaan muutosten tuomiin haasteisiin. Tulevaisuutemme on yhteisessä Euroopassa. Meidän äänestäjien tehtävänä on valita osaavia ja ahkeria ihmisiä huolehtimaan asioistamme EU:ssa. Toimivasta ja hyvästä yhteistyöstä hyötyvät kaikki.