Tavoitteet

Euroopan unionin päätavoitteena on edistää rauhaa, noudattaa EU:n arvoja ja parantaa kansojen hyvinvointia. Euroopan parlamentti huolehtii muiden toimielinten kanssa siitä, että nämä tavoitteet toteutuvat.

Tärkeimpiä tavoitteita ovat:

Yhtenäinen eurooppalainen alue

Tavoitteena on luoda Eurooppaan vapaa ja turvallinen alue, jossa ei ole sisärajoja. Alueella asuvat kansalaiset nauttivat Euroopan unionin oikeuksista.

Sisämarkkinat

Tavoitteena on luoda hyvä ja toimiva kaupankäynti Euroopan sisällä. Yritysten kilpailu on vapaata ja rehellistä.

Vakaa ja kestävä kehitys

Tavoitteena on saada aikaan kestävä ja jatkuva Euroopan kehitys. Tämä tarkoittaa tasapainoista talouskasvua ja vakaita hintoja. Euroopan unioni pyrkii luomaan kilpailukykyisen markkinatalouden, joka huomioi ihmisten hyvinvoinnin ja sosiaaliset tarpeet. Tärkeänä tekijänä on ympäristön suojelu. Luontoa pyritään suojelemaan ja aiheutuneet vauriot täytyy korjata.

Tieteen ja tekniikan kehitys

Euroopan unioni tukee tieteen ja tekniikan kehitystä ja panostaa koulutukseen. Tavoitteena on osaava työvoima ja korkea teknologinen tuotanto.

Syrjäytymisen torjuminen

Euroopan unioni tekee paljon työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Se pyrkii torjumaan ihmisten ajautumista työelämän ja yhteiskunnan ulkopuolelle. Köyhyyttä yritetään poistaa. Unioni edistää tasa-arvoa. Vähemmistöjen oikeuksista pidetään huolta. Sosiaaliturvaa parannetaan. Naisia ja miehiä on pidettävä tasa-arvoisina. Lasten oikeudet on turvattava ja annettava lapsille hyvä lapsuus. Vanhemmista ihmisistä on huolehdittava ja heitä on kunnioitettava.

Yhteenkuuluvuus

Maiden ja ihmisten välistä yhteenkuuluvuutta edistetään talouden, sosiaalisen tasa-arvon ja eri alueiden tasolla. Jäsenvaltioiden tulee olla solidaarisia toisiaan kohtaan. Valtioiden pitää siis kantaa vastuuta myös toisistaan ja olla myötämielisiä muita jäsenvaltioita kohtaan.

Kielten ja kulttuurien kunnioittaminen

Euroopan unionissa kunnioitetaan maiden erilaisia kieliä ja kulttuureita. Kansallisia ja yhteistä eurooppalaista kulttuuria vaalitaan ja kehitetään.

Yhteinen ulkopolitiikka ja turvallisuus

Euroopan unioni pyrkii edistämään rauhaa Euroopan lisäksi koko maailmassa. Sen tavoitteena on varmistaa, että Euroopassa pysyy rauha ja ihmisillä on turvallista. Yhteisellä ulkopolitiikalla Euroopan unioni haluaa varmistaa, että maaplaneetan luonnonvaroja käytetään järkevästi eikä luontoa tuhota. Euroopan unioni pyrkii kunnioittamaan myös muita maita ja kansoja. Se tavoittelee vapaata ja oikeudenmukaista kauppaa ja yrittää poistaa köyhyyttä. Ihmisoikeudet ovat tärkeitä koko maailmassa. Euroopan unioni toimii Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaan ja panostaa yhteisiin kansainvälisiin sääntöihin.

Euroopan unionin yleiset tavoitteet on kirjattu Euroopan unionin perussopimukseen.