Euroopan parlamentin vaalit

Kuva: Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentin vaalit järjestetään joka viides vuosi. Euroopan unionin jäsenmaiden kansalaiset valitsevat edustajansa Euroopan parlamenttiin suorilla kansanvaaleilla. Euroopan parlamentti puolustaa kansalaisten etuja unionin päätöksissä.

Jokaisesta jäsenvaltiosta valitaan tietty määrä edustajia Euroopan parlamenttiin. Paikkojen jakautuminen on määrätty unionin perussopimuksessa. Suurilla mailla on enemmän paikkoja kuin pienillä mailla. Pienet maat saavat silti enemmän paikkoja kuin niille kuuluisi pelkän väkiluvun perusteella. Lissabonin sopimuksen mukaan vuoden 2014 vaaleista lähtien kaikilla mailla on oltava parlamentissa vähintään kuusi edustajaa (Malta, Luxemburg, Kypros ja Viro). Suurten maiden edustajia saa olla korkeintaan 96 (Saksa). Suomella on noin 13 edustajaa.

Jokainen Suomen kansalainen saa äänestää EU-vaaleissa oman ehdokkaansa parlamenttiin.

Eri maissa sovelletaan erilaisia vaalijärjestelmiä, mutta yhteisiä tekijöitä on. Tärkein ehto on, että järjestelmässä käytetään suhteellista vaalitapaa. Silloin sekä suurilla että pienillä puolueilla on mahdollisuus saada edustajiaan Euroopan parlamenttiin. Kukin maa saa järjestää vaalit omien kansallisten tapojensa mukaisesti.

Isot maat on jaettu useaan vaalipiiriin, mutta pienet maat ovat yhtä vaalipiiriä. Suomi on yhtä vaalipiiriä. Kaikki ehdokkaat ovat siis ehdolla koko maassa. Eri alueilla annetut äänet lasketaan yhteen ja yhdistetään sitten koko maan tulokseksi.

Maat voivat valita äänestyspäivän omien perinteidensä mukaisesti. Euroopan parlamentin vaalit jakautuvat yleensä neljälle päivälle: Isossa-Britanniassa ja Hollannissa äänestetään torstaina, useimmissa muissa maissa sunnuntaina. Suomessa vaalit pidetään sunnuntaina. Äänestyksessä annetut äänet lasketaan ja julkistetaan saman päivän iltana.

Vaaleihin osallistutaan kansallisten puolueiden kautta. Valituksi tultuaan parlamentin jäsenet liittyvät haluamaansa ylikansalliseen poliittiseen ryhmään. Poliittiset ryhmät ovat Euroopan laajuisia poliittisen perheitä, joihin kansalliset puolueet yleensä kuuluvat. Eurovaaleissa päätetään, mikä eurooppalaisista ryhmittymistä saa eniten vaikutusvaltaa parlamentin päätöksenteossa. Äänestäjälle on tärkeää, että oman maan edustajat ajavat juuri äänestäjälle tärkeitä asioita ja arvoja.

Eurooppa-neuvoston pitää ottaa vaalitulos huomioon, kun se ehdottaa EU:n komission puheenjohtajaa.

Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan parlamentista on tullut merkittävä lainsäädäntövallan käyttäjä. Sillä on ratkaiseva rooli unionin politiikan muotoilussa.

Äänestämällä Euroopan parlamentin vaaleissa jokainen EU-kansalainen voi vaikuttaa parlamentin kokoonpanoon ja päätöksiin. Äänestämällä sinä päätät, miten parlamentti toimii seuraavien viiden vuoden aikana.