Liikuntarajoitteisten äänestys

Jos et pysty liikkumaan ja pääse äänestyspaikalle, sinulla on oikeus äänestää kotona. Kotiäänestyksestä täytyy ilmoittaa viranomaisille viimeistään 12.5.2014 mennessä. Ilmoitus tehdään kotiäänestyslomakkeella tai soittamalla keskusvaalilautakuntaan. Puhelinnumero on äänestäjälle lähetetyssä lipukkeessa. Vaalitoimitsija saapuu kotiin ottamaan äänestyksen vastaan.

Jos pystyt menemään äänestyspaikalle, mutta äänestäminen on sinulle hyvin vaikeaa, saat käyttää avustajaa. Halutessasi avustaja saa tulla mukaan myös koppiin. Avustaja ei kuitenkaan saa neuvoa eikä ehdottaa ketä sinun pitäisi äänestää. Avustajan täytyy olla rehellinen ja kunnioittaa vaalisalaisuutta. Sinä itse päätät ketä sinä äänestät. Sinun ei tarvitse kertoa kenellekään, ketä tai mitä puoluetta sinä äänestit.