Vaalipuolueet

Euroopan parlamentin vaaleissa jokainen puolue saa asettaa ehdokkaita. Yksi puolue saa asettaa korkeintaan 20 ehdokasta. Pienet puolueet muodostavat usein vaaliliittoja, joiden avulla niiden ehdokkaat pääsevät helpommin parlamenttiin.

Puolueen ehdokkaita yhdistää yleensä joku yhtenäinen aate tai tavoite. Ennen päätöksentekoa ja äänestystä puolueiden jäsenet keskustelevat asioista yhdessä. He pyrkivät yhdessä äänestämään niin, että päätöksen teossa toteutuvat puolueen tavoitteet.

Suomessa on monta puoluetta. Puolueet jaetaan eduskunnan istumajärjestyksen mukaan vasemmistoon, keskustaan ja oikeistoon. Vasemmistoon kuuluvat sosialistista ajatusmaailmaa kannattavat puolueet. Oikeistoon kuuluvat liberaalit, markkinataloutta edustavat puolueet. Keskustaan kuuluvat puolueet, joiden aatesuunta jää näiden kahden ääripään väliin.