Poliittisten ryhmittymien aatemaailma

Euroopan parlamentissa ei ole enää olemassa kansallisia puolueita. Euroopan parlamentissa kaikki kansallisten puolueiden ehdokkaat jakautuvat Euroopan parlamentin poliittisiin ryhmittymiin. Euroopan parlamentin poliittiset ryhmittymät ovat eräänlaisia puolueiden kattojärjestöjä.

Euroopan Kansanpuolue, EPP

(EPP: Group of the European People's Party (Christian Democrats)) Euroopan Kansanpuolue on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmittymä. Se yhdistää kristillisdemokraatit ja Euroopan demokraattiset ryhmät. Ryhmä sisältää myös maltilliset keskustapuolueet. Ryhmä edistää kilpailukykyistä ja demokraattisempaa Eurooppaa. Tavoitteena on sosiaalinen, kansalaisia lähellä oleva markkinatalous. Ryhmä haluaa luoda Euroopan, jolla on vauraat sisämarkkinat. Se on maailmanlaajuisesti kilpailukykyinen. Se edistää kaikkien hyvinvointia sekä Euroopassa että muualla maailmassa. Taloudellinen hyvinvointi pitää olla sopusoinnussa kestävän kehityksen kanssa.
Lisätietoja EPP-ryhmästä.

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä, S&D

(S&D: Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament) Ryhmä yhdistää Euroopan sosiaalidemokraatit ja työväenpuolueet. Se on Euroopan parlamentin toiseksi suurin. Ryhmän ensisijaisena tavoitteena on tehdä euroalueesta hyvä talouden, rahan ja sosiaalisten asioiden unioni. Rahoituslaitosten toimintaa ja verotusta tulee uudistaa. Veroparatiisit ja veronkierto tulee poistaa. Lainsäädännön tulee varmistaa kaikkien työntekijöiden perusoikeudet työhön ja sosiaalihuoltoon. Ympäristöä tulee suojella. Hiilidioksidipäästöjä tulee vähentää. Kestävä kehitys tulee laittaa etusijalle kaikessa maatalouspolitiikassa. Tutkimusta, teknologiaa ja terveydenhuoltoa tulee tukea ja kehittää. Lisätietoja S&D-ryhmästä.

Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä (ALDE)

(ALDE: Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe) Euroopan liberaalidemokraattien liitto yhdistää Euroopan unionin jäsenmaiden liberaalit ja liberaalidemokraattiset puolueet. Se on kolmanneksi suurin ryhmä Euroopan parlamentissa. Liberaalisen aatteen mukaisesti puolue kannattaa ihmisten vapautta. Tärkeitä arvoja ovat ajatuksenvapaus, uskonnonvapaus, vapaa yrittäjyys ja vapaa markkinatalous. Myös yhdistysmisvapaus, elinkeinovapaus, sananvapaus, lehdistönvapaus ja liikkumisen vapaus ovat tärkeitä. Ryhmittymä kannattaa taloudellista ja sosiaalista vastuuta. Ympäristön tulevaisuudesta ollaan huolissaan. Ryhmä pyrkii edistämään kestävää talouskasvua, joka turvaa työpaikat ja yritysten menestymismahdollisuudet. Kaikkinaista syrjintää ja köyhyyttä vastustetaan. Eri kulttuureja, kieliä ja uskontoja kunnioitetaan ja suvaitaan.
Lisätietoja ALDE-ryhmästä.

Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä (GREENS/ EFA )

(GREENS/ EFA: Group of the Greens/European Free Alliance) Euroopan vihreät edustaa nimensä mukaisesti Euroopan ympäristönsuojelua painottavia puolueita. Vihreiden aatteen neljä peruspilaria ovat: ympäristönsuojelu, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, ruohonjuuritason demokratia ja väkivallattomuus. Vapaa-allianssiin kuuluu vähemmistökansallisuuksien edustajien puolueita. Vapaa-allianssi ajaa suurempaa itsehallinto-oikeutta maakunnille. Yhteistä puolueille on ydinvoiman vastustaminen. He kannattavat ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä. Kieliä ja kulttuureja tulee tukea.
Lisätietoa Greens/EFA-ryhmästä.

Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmä (ECR)

(ECR: European Conservatives and Reformists Group) Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmä on Euroopan parlamentin uusin ryhmä. Se on hyvin eurokriittinen. Ryhmä haluaa muuttaa ja uudistaa Euroopan unionin toimintatapoja. Ryhmä on antifederaalinen. Sen tavoite on tuoda EU-kansalaiset lähemmäs päätöksentekoa. Demokratia, talouselämän tasapainoinen kehitys, ihmisoikeudet ja energiavarmuus ovat tärkeitä. Kansalaisten turvallisuus halutaan turvata. Euroopan unionin sääntelyä halutaan vähentää, verotusta keventää. Turhia määräyksiä ja byrokratiaa tulee karsia. Energiantuotannossa täytyy ottaa huomioon ilmastonmuutostavoitteet ja ympäristönsuojelu.
Lisätietoa ECR-ryhmästä.
ECR:n esittelyvideo suomenkielisellä tekstityksellä.

Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto (GUE/NGL)

(GUE/ NGL: Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left) Tämä ryhmä muodostuu Euroopan vasemmistopuolueesta ja Pohjoismaiden vihreästä vasemmistosta. Ryhmä vastustaa Euroopan nykyistä poliittista valtarakennetta. Se on silti sitoutunut Euroopan yhdentymiseen. Ryhmän tavoitteena on tehdä Euroopan unionin toimielimistä täysin demokraattisia. Se haluaa poistaa rahatalouden määräämän uusliberalismin. Ryhmä vastustaa NATO:a. Se pyrkii vahvistamaan ETYJ:n asemaa ja toimintaa. Ryhmä ei ohjeista edustajiaan vaan antaa kansallisten puolueiden ohjata päätöksentekoa.
Lisätietoa GUE/NGL-ryhmästä.

Vapaa ja demokraattinen Eurooppa (EFD)

(EFD: Europe of Freedom and Democracy Group) Vapaa ja demokraattinen Eurooppa on Eurooppa-kriittinen ryhmittymä Euroopan parlamentin sisällä. Ryhmä on Euroopan hajanaisin. Siihen kuuluu sekä oikeisto- että vasemmistopuolueita. Ryhmä ei ohjaa edustajien mielipiteitä vaan antaa heidän äänestää oman vakaumuksensa mukaisesti. Ryhmä on sitoutunut demokratian, vapauden ja kansojen yhteistyöhön. Ryhmä vastustaa Euroopan byrokraattisuutta ja keskitettyä eurooppalaista liittovaltiota. Ryhmä vastustaa Euroopan yhdentymistä. Kaikkien nykyisten sopimusten muutokset pitäisi vahvistaa kansanäänestyksellä. Maiden rajoja halutaan varjella. Paikallisia perinteitä, historiaa, uskontoa ja kulttuuria vaalitaan. Rotusyrjintää ja muuta syrjintää vastustetaan.
Lisätietoja EFD-ryhmästä.

Osa Euroopan parlamentin edustajista on päättänyt jäädä ryhmittymien ulkopuolelle sitoutumattomiksi.

Lisätietoja Euroopan parlamentin poliittisista ryhmistä.