Kansalaisaloite

Kun eri jäsenmaiden kansalaiset pitävät jonkun asian uudistamista ja korjaamista tärkeänä, he voivat tehdä kansalaisaloitteen. Kansalaisaloitteeseen tarvitaan miljoona allekirjoittanutta. Osallistuvia maita pitää olla vähintään yksi neljännes (¼) Euroopan unionin jäsenmaista. Osallistujia saa kerätä yhden vuoden ajan. Kansalaisaloite esitetään Euroopan komissiolle. Aloite velvoittaa komissiota ehdottamaan asiasta uutta lainsäädäntöä. Jos aloite täyttää kriteerit, aloitteen tekijät voivat osallistua Euroopan parlamentin kuulemiseen.