Kansalaisjärjestöjä kuullaan EU:ssa

Kansalaisjärjestöt voivat kertoa Euroopan komissiolle mielipiteensä ajankohtaisista kysymyksistä. Euroopan komissio käynnistää uusia hankkeita ja myöntää rahoitusta yhteiskunnallisesti tärkeille projekteille. Euroopan komissio ja Social Platform järjestävät kansalaisjärjestöille yleisen keskustelutilaisuuden joka toinen vuosi. Kun käsitellään tiettyjä asioita, esimerkiksi työllisyyttä, komissio kutsuu sen alan etujärjestöt keskustelemaan asiasta.

Kansalaisjärjestöjen kautta kaikilla kansalaisilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa Euroopan unionin päätöksen tekoon ja asioiden valmisteluun. Kansalliset järjestöt ja yhdistykset voivat liittyä Euroopan kattojärjestöihin, joilla on suora yhteys Euroopan komissioon.