Kansalaisille on annettu monia oikeuksia

Euroopan unionin kansalaisilla on monenlaisia oikeuksia. Kansalaisilla on oikeus liikkua ja oleskella vapaasti Euroopan alueella. Myös tavaroita voi ostaa toisista EU-maista ilman tullia. Euroopan säädökset ja direktiivit lähentävät eri maiden lainsäädäntöä. Tuotteiden turvallisuus on parantunut. EU-maissa valmistetuilla laitteilla on samat turvallisuus- ja laatumääräykset. EU huolehtii siitä, että kaikki Euroopan unionin sisällä toimivat yritykset ottavat huomioon ympäristönsuojelun. Käyttämällä näitä EU:n myöntämiä perusoikeuksia kaikki Euroopan jäsenmaiden asukkaat ovat osallisia Euroopan unionin tuloksista.