Kansalaiset saavat asioida omalla kielellään

Euroopan unioni kunnioittaa kaikkien kansalaistensa kieltä, joten Euroopan unionikin toimii kaikilla jäsenmaiden virallisilla kielillä. Euroopan parlamentin neuvotteluissa jokainen voi käyttää omaa kieltään ja saada asiakirjat omalla kielellään. Edustajien valinnassa tärkeintä on siis ehdokkaan ammattitaito ja tieto, ei kielitaito.

EU:n kansalaisena voit myös itse kirjoittaa unionin toimielimille haluamallasi unionin virallisella kielellä, vaikka suomeksi. Sinulla on oikeus saada vastaus samalla kielellä.

EU on huolehtinut myös siitä, että jäsenmaissa asuvat maahanmuuttajat saavat asioida viranomaisten kanssa sillä kielellä, jota he ymmärtävät. Tarvittaessa viranomaisen täytyy tilata tulkki. Myös terveyspalveluissa on tarvittaessa oikeus käyttää tulkkia.

Myytävien tuotteiden pakkausselostukset ja tärkeimmät ohjeet on saatava sen EU-maan kielellä, jossa tuotetta myydään. Asioiden ymmärtäminen on oleellinen osa demokratiaa ja tasa-arvoa.