Kansalaisilla on sosiaaliturva EU:ssa

Euroopan unionin kansalaisille on tarjolla eurooppalainen sairaanhoitokortti. Suomessa kortin saa tilata Kelasta. Kortti on ilmainen. Sairaanhoitokortin avulla saa välttämättömän lääketieteellisen hoidon, jos sairastuu tai loukkaantuu matkalla EU:ssa. Hoito maksaa saman verran kuin paikallisille asukkaille. Kortti kelpaa kaikissa EU-maissa, ETA-maissa ja Sveitsissä. Jos yksityinen lääkäriasema ei hyväksy korttia, kustannukset korvataan Suomessa Kelalta. Jokaisen EU:n kansalaisen kannattaa hyödyntää tämä etu.

Muuten sosiaaliturva määräytyy kansallisten lakien mukaan. Työntekijä kuuluu sen maan sosiaaliturvan piiriin, missä hän työskentelee. Muut henkilöt kuuluvat sen maan sosiaaliturvan piiriin, jonka väestörekisterissä he ovat. Yli vuoden kestävillä matkoilla sosiaaliturva siirtyy siihen maahan, jossa ihminen oleskelee.