Kansalaisten oikeus saada tietoa

Euroopan unionin kansalaisilla on oikeus tietää, mitä EU tekee. Kansalaisilla on oikeus saada tietoa Euroopan unionin toiminnasta kaikilla virallisilla kielillä. Jokaisessa jäsenmaassa on EU:n tiedotustoimistoja, jotka julkaisevat esitteitä ja tiedotteita sekä kertovat Euroopan unionin toiminnasta.

Internetistä löytyy paljon tietoa Euroopan unionista, muun muassa sivustoilta:

Ajankohtaisia, Suomea koskevia uutisia suomeksi ja ruotsiksi, lyhennelmät myös englanniksi.