Valitus Euroopan oikeusasiamiehelle

Jos EU:n toimielimet tai virastot ovat rikkoneet jonkun oikeuksia, asiasta voi valittaa Euroopan oikeusasiamiehelle. Kaikki Euroopan unionin kansalaiset ja rekisteröityneet yhteisöt saavat tehdä valituksen. Valitusta kutsutaan kanteluksi. Kantelu on tehtävä kahden vuoden sisällä tapahtumasta.

Paikallisten viranomaisten toimista pitää valittaa oman maan oikeuslaitoksen mukaisesti.