Vetoomus

Jokainen Euroopan unionin kansalainen, asukas tai rekisteröity yhteisö voi tehdä vetoomuksen Euroopan parlamentille. Vetoomuksen aiheen on koskettava unionin toimialaa. Vetoomuksella pitää olla suora vaikutus vetoomuksen tekijään. Yleensä vetoomus on valitus, mutta se voi olla myös pyyntö. Vetoomus osoitetaan Euroopan parlamentille, joka on kansalaisten suora edustaja unionissa. Vetoomuksen tarkoitus on kertoa Euroopan parlamentille, jos Euroopan kansalaisoikeuksia on rikottu. Silloin Euroopan parlamentti voi ryhtyä toimenpiteisiin jäsenvaltiota, viranomaista tai instituutiota vastaan.