Projektista

Mosaiikki ry - Euroopan parlamentin tiedotushanke 

Tämä sivusto on luotu osana Euroopan parlamentin tiedotuskampanjaa. Kampanjan tarkoitus on antaa EU-kansalaisille tietoa Euroopan parlamentin toiminnasta, aatteista ja tavoitteista. Erityisesti kansalaisia halutaan rohkaista osallistumaan Euroopan parlamentin päätöksentekoon.

Mosaiikki ry on ainoa suomalainen yhdistys, joka hyväksyttiin tähän ohjelmaan vuonna 2012–2013. Hankekausi kesti 1.11.2012–31.6.2013. Hanke on toteutettu Euroopan parlamentin ja Suomen Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

Euroopan parlamentin verkkotiedotushankkeen avulla Mosaiikki ry on tehnyt Euroopan parlamenttia tunnetuksi Suomessa asuvien maahanmuuttajien keskuudessa. Hankekauden aikana on rakennettu tämä tietosivusto. Samalla Euroopan parlamentin toiminnasta ja vaaleista on kerrottu laajasti yhdistyksen julkaisemissa lehdissä.

Monet Suomessa asuvat maahanmuuttajat ovat Suomen kansalaisia. Heillä on oikeus äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa. Kuitenkin maahanmuuttajien äänestysprosentti on ollut erittäin alhainen. Heillä ei ole riittävästi tietoa Euroopan parlamentista ja omista oikeuksistaan. Erityisesti nuorten maahanmuuttaja-aikuisten aktivoiminen äänestäjiksi on tärkeää. Nuorissa on tulevaisuutemme. Siksi Mosaiikki ry on halunnut edistää Eurooppa-tietoisuutta maahanmuuttajien keskuudessa.

Sivusto on kirjoitettu selkosuomeksi, jotta myös maahanmuuttajat voisivat ymmärtää tekstin. Se on käännetty venäjäksi, englanniksi ja persiaksi. Suurin osa Suomessa asuvista maahanmuuttajista ymmärtää jotain näistä kielistä. Olemme yrittäneet selittää asiat mahdollisimman yksinkertaisesti.

Projekti on ainutlaatuinen. Aikaisemmin Euroopan parlamentista ja eurovaaleista ei ole kerrottu selko-persian kielellä. Myös venäjänkielistä tietoa on ollut vain vähän tarjolla.

Sivusto ja äänestysohjeet on kirjoitettu Suomessa asuvia maahanmuuttajia ajatellen. Yleistieto ja perusperiaatteet ovat kuitenkin samoja kaikille EU-maissa asuville. Toivomme, että sivustosta on hyötyä myös muiden maiden asukkaille.

Sivuston tavoitteena on kertoa, mikä EU on ja mitä Euroopan parlamentti tekee. Ennen kaikkea haluamme rohkaista maahanmuuttajia äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa. Haluamme kannustaa heitä osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan. Monet Suomen asiat päätetään Euroopan parlamentissa. Siksi on tärkeää, että kaikki kansalaiset osallistuvat aktiivisesti yhteisten asioiden hoitoon.

Sivuston tekijät

Hankkeen on hallinnoinut ja toteuttanut Mosaiikki ry. Työhön ovat osallistuneet:

Yhteistyökumppanit 

Rahoittajat

Euroopan parlamentti, Viestinnän pääosasto

Raha-automaattiyhdistys (RAY


Esitämme sydämelliset kiitokset rahoittajille ja yhteistyökumppaneille, jotka tekivät tämän hankkeen mahdollisiksi!

Mikä on Mosaiikki ry?

Mosaiikki ry on Jyväskylässä vuonna 2003 rekisteröity maahanmuuttajayhdistys. Mosaiikki ry julkaisee Suomessa monipuolista maahanmuuttajatiedotusta. Yhdistyksen pääkohderyhmänä ovat venäjänkieliset maahanmuuttajat.

Tiedotuksen ja neuvonnan avulla yhdistys pyrkii ehkäisemään maahanmuuttajien syrjäytymistä ja auttamaan heitä ratkaisemaan ongelmia. Lisäksi yhdistys tarjoaa Keski-Suomessa henkilökohtaista työllistämisneuvontaa venäjän kielellä.

Yhdistys julkaisee alueellisia ja valtakunnallisia maahanmuuttajalehtiä Mosaiikki suomen ja venäjän kielellä. Alueellisia lehtiä julkaistaan kuudessa kaupungissa.

Yhdistys kehittää myös maahanmuuttajatiedotusta internetissä.

Muita yhdistyksemme ylläpitämiä sivustoja ovat muun muassa: