پارلمان اتحاديه اروپا

پارلمان اروپا، به همراه شورای وزيران قوانين جاری بر اتحاديه اروپا را تصويب می نمايند. اين پارلمان، مجلس نمايندگان تمام شهروندان کشورهای عضو اتحاديه اروپا است. اتباع هر کشور عضو اتحاديه اروپا می توانند نمايندگان خود را برای پارلمان اروپا در رأی گيريهای همگانی انتخاب کنند. تعداد نمايندگان هر کشور عضو در پارلمان اروپا، به نسـبت جمعيت آن کشور تعيين می شود. به عبارت ديگر؛ تعداد نمايندگان کشورهای پرجمعيت از کشورهای کم جمعيت بيشتر است.

نمای خارجی بنای پارلمان اروپا در استراسبورگ

عکسها: پارلمان اروپا

نمايندگان پارلمان هر بار برای يک دوره پنج سـاله انتخاب می شوند. در دوره سالهای 2009 الی 2014 ميلادی، تعداد کل نمايندگان پارلمان اروپا 754 نفر می باشـند. هر کشور عضو حداقل دارای 6 نماينده است. آلمان 99 نماينده دارد که بيشترين تعداد نمايندگان يک کشور به شمار می رود. فنلاند در پارلمان اروپا دارای 13 نماينده می باشد.

پارلمان اروپا در واقع مجلس شورای ملّتهای اتحاديه اروپا است. در زبان فنلاندی نمـاينده پارلمـان اروپا را "مِپّی" (meppi) خطاب می کنند؛ که اقتباس از حروف اختصاری "مِپ" (MEP) و از زبان انگليسی است ("عضو پارلمان اروپا"، به زبان انگليسی؛ Member of the European Parliament می باشد).

دربين نمايندگان پارلمان، بنا به ديدگاههای متفاوت سياسی آنها، دسته های مختلفی شکل می گيرد که هيچ ارتباطی به مليت آنها ندارد.

جلسات پارلمان در دو محل برگذار می گردند: بروکسـل در بلژيک و استراسبورگ در فرانسـه. اجلاسهای عمومی ماهی يک بار در استراسبورگ تشکيل می شوند. جلسات فوق العاده در بروکسل برگذار می گردند.

مقام رئيس مجلس در دوره انتخاباتی 2009-2014 ميلادی، به عهده "مارتين شولتز" (Martin Schulz) آلمانی است.

سالن اجلاس پارلمان در بروکسل. جلسات پارلمان در دو محل برگذار می گردند:

بروکسل در بلژيک و استراسبورگ در فرانسه.

عکسها: پارلمان اروپا