واحد پول مشترک – يورو

واحد پول مشترک اتحاديه اروپا يورو است

عکسها: پارلمان اروپا

قبلاً هر کشوری واحد پول خود را داشـت. به همين جهت، مسافر هميشه مجبور بود که ارز خريداری کند؛ تا بتواند در کشوری که به آن سفر کرده چيزی بخرد.

در حال حاضر، هفده کشور عضو اتحاديه اروپا داری واحد پولی مشترکی به نام يورو (euro)هستند. اين کشورها عبارتند از:

هلند، بلژيک، اسـپانيا، ايرلند، ايتاليا، اطـريش، يونان، جمهوری قبرس، لوکـزامبورگ، مالت، پرتقال، فرانسه، آلمان، اسلواکی، اسلوونی، فنلاند و استونی.

واحد پول مشترک، کمک فراوانی به سير و سـفر و خريد و فروش کالا نموده است. همچنين موجب افزايش رقابت آزاد بازرگانان در اين کشورها شده است. مقايسه قيمتها در کشورهائی که واحد پولشان مشترک است نيز خيلی آسان صورت پذير می باشد.